THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING OF ADULTS IN ACHIEVING THE NATIONAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN
Section 1

THE IMPORTANCE OF TRAININGS FOR ADULTS IN DEVELOPING PROFESSIONAL SKILLS

Опубликован 2021-03-31

Ключевые слова

  • Refleksiv tahlil, bilim va ko'nikmalar, nazariy tushunchalar, standart darajasi, tajriba, англаш, trening.
  • Reflexive analysis, knowledge and skills, theoretical concepts, standard level, experience, understanding, training.

Как цитировать

Babayev, O. (2021). THE IMPORTANCE OF TRAININGS FOR ADULTS IN DEVELOPING PROFESSIONAL SKILLS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.950

Аннотация

Kasb-hunar malakasi darajasini baholash va menejerlar shu
bilan birga foydalanadigan mezonlar xodimlarning motivatsiyasiga juda katta ta'sir
ko'rsatadi. Shuning uchun vakolatni to'g'ri baholash juda muhimdir. Kasbiy mahorat
darajasini baholash uchun xodimlarning bilim va ko'nikmalarini aniqlash uchun turli
usullar qo'llaniladi, bu esa xodimlarning qobiliyatlari haqida batafsil, ob'ektiv va
tuzilgan ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi.

Библиографические ссылки

  1. D.Sh.Islomov. (2021). The Definition of the Concepts of "Phoneme" and "Phonostylistics". Middle European Scientific Bulletin, 9.
  2. Ruzieva, N. X., & Yuldasheva, F. E. (2017). The use of mingles in the communicative way of teaching. Mіjnarodniy naukoviy jurnal Іnternauka, 1(1), 138-139.
  3. Babayev M.T., Babayeva V.T. Chet tillarini o‘rganishda tarjimaning ahamiyati va roli