MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

NEW TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF LANGUAGES BY RELEVANT SYNTAXIC FEATURES OF THE POLITAXEM

Опубликован 2021-04-28

Как цитировать

Xoshimov, G., Xoshimov М., & Ganiyeva, N. (2021). NEW TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF LANGUAGES BY RELEVANT SYNTAXIC FEATURES OF THE POLITAXEM. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1107

Библиографические ссылки

  1. Andijonnoma. 1999, №17, 4
  2. Maytinskaya K.Ye... Slujebnie slova v finno-ugorskix yazikax. -M.: ”Nauka”, 1982. -.237 s..
  3. Meshaninov I.I. Ergativnaya konstruksiya i v yazikax razlichnix tipov. –M.: ”Nauka”, 1967. -248 s.
  4. Rojdestvenskiy Yu.V. Tipolgiya slova, M., Visshaya shkola, 1969.- 215 s.
  5. Xoshimov G.M.Tipologiya slojnogo predlojeniya v raznosistemnix yazikax.Dissertatsiya doktora filol.nauk, T., 2002., 316 s.