MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

LEARNING LANGUAGES USING ELECTRONIC EDUCATIONAL LITERATURE

Опубликован 2021-04-29

Как цитировать

Xashimova, D. (2021). LEARNING LANGUAGES USING ELECTRONIC EDUCATIONAL LITERATURE. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1104

Библиографические ссылки

  1. Adilova S.A. O‘quv materialini berishda taqdimot texnologiyasini qo‘llash xaqida // Pedagogik ta’lim. – T., 2003. – №6.
  2. Adilova S.A. O‘zbek tili mashg‘ulotlarini kompyuter texnologiyalari vositasida tashkil etish (Oliy ta’lim muassasalarining rusiyzabon guruxlarida): Ped. fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. – T., 2004.
  3. Xashimova D.U. Elektronnoye multimediynoye uchebnoye posobiye «Poeti i pisateli XIX veka»: Avtorskoye svidetelstvo. Davlat patent idorasi. Guvoxnoma № DGU 00849. Sayt: admin.tsil.uz@gmail.com.
  4. Xashimova D.U. Elektronniy multimediyniy uchebnik «Russkiy yazik dlya studentov-yuristov». Avtorskoye svidetelstvo. Davlat Patent Idorasi. Guvoxnoma № VGU 00189.