MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 2

NUMBER IS A LANGUAGE MATTER OF QUANTITY CATEGORY

Опубликован 2021-04-29

Как цитировать

Otaqulov, N. (2021). NUMBER IS A LANGUAGE MATTER OF QUANTITY CATEGORY. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1100

Аннотация

   

Библиографические ссылки

  1. Anjiganova O.P. Slovosochetaniya - s numerativnimi slovami v xakasskom yazike // Sovetskaya tyurkologiya. – 1973. – № 4. – 86-91-s.
  2. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1992. – 380 b.
  3. Gak V.G. Noviy bolshoy fransuzsko-russkiy frazeologicheskiy slovar. – M.: Russkiy yazik media, 2005. – 1111 s.
  4. Shakirov A.S. Semanticheskiye osobennosti imen-chislitelnix, vxodyashix v sostav numerativnix frazeologizmov raznosistemnix yazikov //Frazeologiya v aspektax stilistiki i slovarya. Sb. nauchnix trudov. – Samarkand, 1992. – 110-s.
  5. Aristotel. Metafizika // Sochineniya: v 4 t. T. 1. – M.: Visshaya shkola, 1975. – 164-s.
  6. Panfilov V.Z. Filosofskiye problemi yazikoznaniya Gnoseologicheskiye aspekti. – M.: Visshaya shkola, 1977. – 350-s.
  7. Shvachko S.A. Yazikovie sredstva virajeniya kolichestva v sovremennom angliyskom, russkom i ukrainskom yazikax. – K.: Visha shkola, 1981. –41-s.
  8. Freydenberg O.M. Mif i literatura drevnosti. – M.: Nauka, 1978. – 605-s.
  9. Isaqova G.N. O‘zbek tilida qilmoq fe’lining leksik-semantik xususiyatlari. NDA. – Toshkent, 2008. – 13-16-b.