MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 2

THE ROLE OF PLAYING METHODS IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN GERMAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION STUDENTS

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • игровые методы обучения, игры, методика преподавания, иностранные языки.
  • game teaching methods, games, teaching methods, foreign languages.

Как цитировать

Sultonova, U. (2021). THE ROLE OF PLAYING METHODS IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN GERMAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1093

Аннотация

В данной статье раскрывается роль и значение игровых
интерактивных методов для успешного изучения иностранных языков. На
конкретных практических примерах описана методика применения игровых
форм обучения немецкому языку.

Библиографические ссылки

  1. Shavkat Mirziyoyev. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-tom. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. T., “O‘zbekiston”, 2018. – 196 s.
  2. Galskova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostrannim yazikam. Posobiye dlya uchitelya. M., «Arkti», 2004, 182 s.
  3. Jurnal «Inostrannie yaziki v shkole» №2 2004 g. Ye.A. Stepanova «Igra kak sredstvo razvitiya interesa k izuchayemomu yaziku». №1 2007 g. I.V. Abramova «Igri na uroke nemetskogo yazika»
  4. Martan, J.-P., Ratner, F.L., Raximova, A.E. Ispolzovaniye metoda "Ucheniye cherez obucheniye" na urokax inostrannogo yazika// J.-P. Martan, F.L. Ratner, A.E. Raximova/ Inostranniy yazik v shkole, 6, 2007. - S. 2 - 6.
  5. Masliko, Ye.A., Babinskaya, P.K., Budko A.F., Petrova, S.I. Nastolnaya kniga prepodavatelya inostrannogo yazika: Sprav. posobiye / Ye.A. Masliko, P.K. Babinskaya, A.F. Budko, S.I.Petrova// 7-ye izd., ster. Mn.: Vish. shk., 2001. – 522 s.
  6. Panina T.S., Vavilova L.N. Sovremennie sposobi aktivizatsii obucheniya. M.: Akademiya, 2007.
  7. Passov Ye.I. Urok inostrannogo yazika v sredney shkole. M., 1991. – 223 s.
  8. Weigmann J. Unterrichtsmodelle: Max Hueber Verlag, 1999. – 100 S.