MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 2

IMPROVEMENT OF THE LEGAL FRAMEWORK OF MILITARY PROFESSIONAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

 • legal education, education system, pedagogy, military law, law system, military education, legislation, legal knowledge.
 • Huquqiy ta’lim , ta’lim tizimi, pedagogika, harbiy qonun, qonun tizimi, harbiy ta’lim, qonunchilik, huquqiy bilim.

Как цитировать

Buzrukova, N. (2021). IMPROVEMENT OF THE LEGAL FRAMEWORK OF MILITARY PROFESSIONAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1091

Аннотация

Harbiy   huquqiy ta‘lim- tarbiya umumiy tarbiyaning ajralmas qismi bo`lib, insonni jamiyatda o`rnatilgan qonun-qoidalarga roiya etish, ularni hurmat qilishga chorlaydi. Huquqiy davlatni barpo etishda qatnashuvchi shaxs, huquq va erkinliklarini bilib qolmasdan, demokratiyaning tub ma'nosini anglashi lozim. Chunki demokratiya huquqiy davlatning tarkibiy qismidir. Huquqiy ta‘lim- tarbiya dastlab oilada, bog`chada, maktabda boshlanadi. Lekin huquqiy ta‘lim- tarbiya inson hayoti davomida doimiy ravishda davom etadigan jarayondir. Huquqiy davlat qurar ekanmiz fuqarolarning qonunlarni bilishi, qonunga itoatkorlik, huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirish har birimizning burchimizdir. Bu borada  Harbiy huquq fan o`qituvchilari, huquqni muhofaza qilish organlari va ommaviy axborot vositalarining xizmatlari katta bo`ladi va ular zimmasiga mas'uliyatli vazifalarni yuklaydi.

Библиографические ссылки

 1. Qamoqqaolishgasanksiyaberishhuquqinisudlargao‗tkazishto‗g‗risi‖da 2005 yil 8 avgustdagiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningPF-3644 sonliFarmoni. // O‘zbekistonRespublikasiQonunhujjatlari to‘plami, 2005 yil. 32-33 son, 242-modda
 2. O‘zbekiston Respublikasi dao‘limjazosinibekorqilish to‘g’risida 2005 yil 1avgustdagiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningPF-3641 sonliFarmoni. // O‗zbekistonRespublikasiQonunhujjatlarito‗plami 2005yil. 30-31 son, 223-modda.
 3. 8. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Umumharbiy Nizomlari. Ò.,
 4. «O‘zbekiston», 1996.
 5. G.M. Òansiqboyeva. Xalqaro gumanitar huquq. Ò., 2000.
 6. .F.A. Abdullayev, E.X. Rasulev, A.R. Rahmonov. Qurolli to‘qnashuvlar huquqi. Ò.,«Adolat», 2001.
 7. 14. Ò. Hakimov. Xalqaro gumanitar huquq. O‘quv qo‘llanma. Ò., G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2001.
 8. I.K. Abdukarimov. Men general bo‘laman. Ò., «Cho‘lpon», 2001.
 9. 1 Vatan himoyasi — muqaddas burch. Ò., «O‘zbekiston», 2001
 10. O`zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Umumharbiy nizomlari.
 11. O`zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o`tash tartibi to`g`risidagi nizomi. Toshkent - 2006 yil.
 12. O`zbekiston Respublikasinig “Umumharbiy majburiyat va harbiy xizmat to`g`risidagi” qonuni Toshkent - 2003 yil.