MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 2

THE IMPORTANCE OF DISCOVERY IN THE FORMATION OF SPEAKING SKILLS IN STUDENTS OF B1 LEVEL

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • monolog, dialog, polilog, rolli o`yin, suhbat, matn.
  • monologue, dialogue, polylogue, role play, conversation, text.

Как цитировать

Umarova, S. (2021). THE IMPORTANCE OF DISCOVERY IN THE FORMATION OF SPEAKING SKILLS IN STUDENTS OF B1 LEVEL. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1087

Аннотация

Bugungi kunda O`zbekiston oliy ta'lim tizimida talabalarga chet tilini o`rgatishda yangi pedtexnologiyalardan va kommunikativ metodlardan foydalanish ayniqsa rivojlanib bormoqda. Bunda talabalarda nafaqat chet tili grammatikasini chuqur o`rgatish balki, ushbu tilda muloqotini o`stirish muhim masalalardan biridir. Ushbu maqolada talabalarda aynan chet tilida nutqini oshirish kompetensiyalari bo`yicha fikr yuritilgan.

Библиографические ссылки

  1. Jalolov J. CHet til o’qitish metodikasi. – Toshkent. – 1996.
  2. Zimnyaya I.A. Psixologicheskie aspekti obucheniya govoreniyu na inostrannom yazike. Kniga dlya uchiteley. -M.: 1985.
  3. Passov Ye.I. Kommunikativniy metod obucheniya inoyazichnomu govoreniyu. -M.:1991.
  4. Passov Ye.I. Osnovi kommunikativnoy metodiki obucheniya inoyazichnomu obщeniyu. -M.: 1989.