MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 3

HISTORICAL DATES AS THE CONTENT OF VICTOR HUGO'S BIBIMARYAM TEMPLE

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • historical date, novel, France, work, monument, Victor Hugo.
  • tarixiy sana, roman, Fransiya, asar, obida, Viktor Gyugo.

Как цитировать

Jo’rayeva, S. (2021). HISTORICAL DATES AS THE CONTENT OF VICTOR HUGO’S BIBIMARYAM TEMPLE. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1075

Аннотация

Ushbu maqolada Viktor Gyugoning tarixiy romani bo’lmish “Bibimaryam ibodatxonasi” asari mazmuni orqali tarixiy sanalarga izoh berib ketilgan. Bundan tashqari, maqolada ushbu romanning  tarixiy jihatdan qimmati va ahamiyati tahlil etilgan.

Библиографические ссылки

  1. N.Umbarov, I, Soatjonov.Histoire de la literature francaise,Toshkent-O’qituvchi-2002
  2. Ulug’bek Hamdamov, Abdug’opir Qosimov. Jahon adabiyoti, Toshkent-2017
  3. https://jahonadabiyoti.uz/category/jahon-adabiyoti-durdonalari
  4. https://fr.wikipedia.org/wiki/litterature