MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 3

APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN DISTANCE LEARNING GERMAN

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

 • система Moodle, метод ассоциограмм, проблемный метод, дискуссия, элемент «Форум», элемент «Видеоконференция».
 • Moodle system, associative method, problem method, discussion, Forum element, Videoconference element.

Как цитировать

Pankratova, I. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN DISTANCE LEARNING GERMAN. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1072

Аннотация

В статье рассмотрено применение интерактивных методов при дистанционном обучении немецкому языку через систему Moodle. Приведены конкретные примеры применения таких методов как ассоциограмма, дискуссия, метод проектов, проблемный метод с использованием элементов «Форум», «Видеоконференция».

Библиографические ссылки

 1. Baxmetova Yu.N., Yegorova Ye.N. Interaktivnie metodi obucheniya studentov kak chast praktiko-oriyentirovannogo podxoda v obrazovanii // Kulturnaya jizn Yuga Rossii. 2014. № 3
 2. Podkamennaya Yu.V., Organizatsiya raboti v malix gruppax. – Elektronniy resurs: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2014/03/30/organizatsiya-raboty-v-malykh
 3. Sergeyeva N.N., Alekseyeva Ye.M. Metod assotsiogramm kak sredstvo viyavleniya lingvokulturnix i mentalnix osobennostey Rossii i stran izuchayemogo yazika v ramkax kursa «Inostranniy yazik» // Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-assotsiogramm-kak-sredstvo-vyyavleniya-lingvokulturnyh-i-mentalnyh-osobennostey-rossii-i-stran-izuchaemogo-yazyka-v-ramkah-kursa
 4. Interaktivnie metodi obucheniya v obrazovatelnix uchrejdeniyax visshego professionalnogo obrazovaniya. Informatsionno-analiticheskiy obzor. – Elektronniy resurs: Akademiya FSIN Rossii. Otdel organizatsii mejvuzovskoy uchebno-metodicheskoy raboti, Rejim dostupa: http://apu-fsin.ru/service/omumr/material_int_form.html
 5. Rosa-Maria Dallapiazza, Sandra Evans. Ziel B1+ Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. – Hueber Verlag, 2020
 6. Rosa-Maria Dallapiazza, Sandra Evans. Ziel B2.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. – Hueber Verlag, 2019
 7. Rosa-Maria Dallapiazza, Sandra Evans. Ziel B2.2 Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. – Hueber Verlag, 2019
 8. Rosa-Maria Dallapiazza, Sandra Evans. Ziel B2.2 Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2020
 9. Rosa-Maria Dallapiazza, Sandra Evans. Ziel C1.1 Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. – Hueber Verlag, 2019