MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

THE EFFECT OF THE CLT OR POST METHOD ON THE STUDENTS ' LANGUAGE LEARNING MOTIVATION IN PRODUCTIVE SKILLS

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

 • tilni egallash, motivatsiya, CLT usuli, gapirish, yozish ko’nikmalari.
 • language acquisition, motivation, , the CLT approach, speaking, writing.

Как цитировать

Uralova, N., & Abuova, J. (2021). THE EFFECT OF THE CLT OR POST METHOD ON THE STUDENTS ’ LANGUAGE LEARNING MOTIVATION IN PRODUCTIVE SKILLS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1065

Аннотация

Til o'rganish jarayonining asosiy omili talabalarning
motivatsiyasi va CLT yondashuvining ahamiyati bo'lib, bu talabalarning til
o'rganishga bo'lgan intilishini sezilarli darajada rag'batlantirishi mumkin. Keyingi
maqola CLT va POST usullarining o'quvchilar motivatsiyasi va tilni egallashga
ta'sirini tekshiradigan tadqiqotlarga bag'ishlangan. Kommunikativ tillarni o'qitish
(CLT) - bu boshqalar bilan muloqot qilish uchun tilni o'rganishga, o'quvchilar tildan
hayotda qanday foydalanishga qaratilgan o'quv uslubi. CLT-ning maqsadi bilimlarni
egallash va namoyish etish emas, balki muloqot qobiliyatlarini yaxshilash va
osonlashtirishdir. Tadqiqot Google so'rovnomasida ishlab chiqilgan va ishtirokchilar
bilan baham ko'rilgan so'rovnoma yordamida o'tkazildi. So'rov natijalari shuni
ko'rsatdiki, o'quv jarayonida amalga oshirilgan yondashuvlar talabalarning chet tilini
o'rganish motivatsiyasi va xohishining asosiy natijasi bo'lgan. Shu sababli, to'g'ri
yondashuvni tanlash tilni o'rganishda asosiy omil bo'lishi mumkin.

Библиографические ссылки

 1. Achard, M., & Niemeier, S. (Eds.). (2008). Cognitive linguistics, second language acquisition, and foreign language teaching (Vol. 18). Walter de Gruyter.
 2. Ausubel, D. P. (1968). The psychology of meaningful verbal learning: An introduction to school learning. Grune & Stratton.
 3. Bell, D. M. (2003). Method and postmethod: Are they really so incompatible?. TESOL quarterly, 37(2), 325-336.
 4. Brown, H. D. (2014). Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Longman Pearson.
 5. Celce-Murcia, M. (2014). An overview of language teaching methods and approaches. Teaching English as a second or foreign language, 4, 2-14.
 6. Chamot, A. U. (2001). The role of learning strategies in second language acquisition. Learner contributions to language learning: New directions in research, 25-43.
 7. Davies, N. F. (1976). Receptive versus productive skills in foreign language learning. The Modern Language Journal, 60(8), 440-443.
 8. Degang, M. (2010). Motivation toward English language learning of the second year undergraduate Thai students majoring in Business English at an English-medium university. Master’s project MA (Business English for International Communication). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University.
 9. Ellis, R. (1989). Understanding second language acquisition (Vol. 31). Oxford: Oxford university press.
 10. Gardner, R. C. (1968). Attitudes and motivation: Their role in secondlanguage acquisition. TESOL quarterly, 2(3), 141-150.
 11. Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1959). Motivational variables in secondlanguage acquisition. Canadian Journal of Psychology/Revue canadienne de psychologie, 13(4), 266.
 12. Hossain, M. I. (2015). Teaching Productive Skills to the Students: A Secondary Level Scenario (Doctoral dissertation, BRAC University).
 13. Kitjaroonchai, N. (2012). Motivation toward English language learning of Thai students majoring in English at Asia-Pacific International. University. HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY, 7(1), 21-40.
 14. Krashen, S. D. (1976). Formal and informal linguistic environments in language acquisition and language learning. Tesol Quarterly, 157-168.
 15. Patsy, L., and Spada, N. (2013) How Languages Are Learned. Oxford: Oxford University Press. Ushioda, E., & Dörnyei, Z. (2011). Teaching and researching: Motivation. Pearson Education.
 16. Ringbom, H. (1987). The role of the first language in foreign language learning (Vol. 34). Clevedon: Multilingual Matters.
 17. Seraj, P. M. I., & Mamun, M. A. A. (2011). Speaking and Listening Practice in English Language Learning through Communicative Language Teaching at HSC
 18. Level. Online journal of G-Science Implementation and Publication, 2(4), 07-12.