MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

INTERNATIONAL RELATIONS AND TOLERANCE IN UZBEKISTAN (National holidays and customs of the Korean people)

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • customs, traditions, cooperation, national-cultural center, constitution, diaspora.
  • urf odat, an`analar, hamkorlik, milliy-madaniy markaz, konistitutsiya, diaspora.

Как цитировать

O`sarqulov , O. (2021). INTERNATIONAL RELATIONS AND TOLERANCE IN UZBEKISTAN (National holidays and customs of the Korean people). Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1039

Аннотация

O'zbekistoning Janubiy Koreya davlati bilan mustaqillikdan
keyingi yillardagi madaniy aloqalari, koreys diasporasidagi o`zgarishlar, koreys
xalqining urf odarlari va bayramlarini haqida to`laqonli ma`lumot berish. Milliy madaniy markazlarning o`rni va ahamiyati hususida fikr yuritilad

Библиографические ссылки

  1. O`zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: O‘zbekiston, 2011.
  2. Narzulla Jo‘rayev, Akbar Zamonov O‘zbekiston tarixi (Mustaqillik davri) T.:2018 G‘afur G‘ulom Toshkent – 2018
  3. Kim.P.G Koreysi Respublika Uzbekistan Tashkent. Uzbekistan.-1993
  4. Lim R.A Traditsii,Obichai,Obryadi,rituali koreysev, projivayushix na territorii Tashket.Uzbekistana .1996
  5. Lyan .R Vdali ot Rodini predkov .Fergana. 2007