MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

DISTANCE LEARNING SYSTEM AT THE UNIVERSITY

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • безопасность, компьютерная графика, трёхмерная графика, векторная графика , растровая графика, матрица.
  • security, computer graphics, three-dimensional graphics, vector graphics, raster graphics, matrix.

Как цитировать

Ortikov, O., Boltaboyev, K., & Azimov, O. (2021). DISTANCE LEARNING SYSTEM AT THE UNIVERSITY. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1035

Аннотация

На современном этапе безопасного развития образования
важную роль играет широкое использование знаний об обществе и
дистанционное обучение, дистанционное обучение и компьютерные
технологии. Что внедрение информационных и компьютерных технологий в
процесс безопасного дистанционного обучения поможет поднять уровень
здорового поколения, общества и качество образования.

Библиографические ссылки

  1. Azimov T.D., Baltabayev K.K., Azimov A.T. O nekotorix voprosax k innovatsionnoy deyatelnosti pedagogicheskix kadrov O‘zb R. Dav. Stat.Ko‘mitasi Kadrlarni qayta tayyorlash va statistika tadqiqotlar markazi..Prof. o‘qituvchi va tadqiqodchilarning maqolalar to‘plami. 41-44 bet. Toshkent 2018y
  2. Ortikov O.A, Azimov T.D., Baltabayev K.K. Distansionnoye obucheniye v protsesse obrazovaniya trebovaniya nastoyashego vremeni. Paxta tozalash, to‘qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish texnika-texnologiyalarni modernizatsiyalash sharoitida iqtidorli yoshlarning innovatsion g‘oyalari va ishlanmalari respublika ilmiy amaliy onlayn tezislar to‘plami. T.TTЕSI 262-266 bet.
  3. Geometric Proportions in Measured Plans of the Pantheon of Rome Fletcher, R. 2019 Nexus Network Journal 21(2), s. 329-345.