MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE INTERNET IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Опубликован 2021-04-29

Как цитировать

Saipova М. (2021). USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE INTERNET IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1029

Аннотация

Taʼlim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari va
Internetdan foydalanish natijasida yoshlar maʼnaviy dunyosini boyib, rivojlanadi va
natijada mustaqil fikrlovchi komil insonni tarbiyalash vazifasini qisman
yengillashtiradi. Buning uchun talaba-yoshlarning ilm va tafakkurini
rivojlantirishimiz zarur. Shunga koʼra, yosh kadrlarni kompyuter savodxonlik va
yuksak saviyali, axborot texnologiyalaridan erkin foydalana biladigan qilib,
shakllantirish lozim.

Библиографические ссылки

  1. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped.f.diss.С.Pb.1993.
  2. Parpiyev A., Maraximov A., Hamdamov R., Begimqulov U., Bekmuradov M., Tayloqov N. Elektron universitet. Masofaviy ta’lim texnologiyalari. Oliy ta’lim muassasalari uchun / O’zME davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2008. 196 b.
  3. Begimqulov U. Oliy ta’lim muassasalarining yagona axborot makonini tashkil etish va uni rivojlantirish istiqbollari. // “Xalq ta’limi” jurnali. № 4, 2006. 47 b.
  4. I. Ibragimov. Informatsionnie texnologii i sredstva distansionnogo obucheniya : ucheb. posobiye dlya stud. vissh. ucheb. zavedeniy / I. Ibragimov ;
  5. pod red. A. Kovshova. 2e izd., ster. M.: Izdatelskiy sentr “Akademiya”, 2007. 336 s.
  6. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 21 mart, PQ1730 sonli “Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida ”gi Qarori.
  7. Abdumanonov A., Aliyev R., Botirov M., Karabayev M. Ispolzovaniye IKT v obrazovatelnom protsesse primushestva, problemi i puti ix resheniya. // Ta`lim texnologiyalar. Ilmiy uslubiy jurnal, № 3 (59). Toshkent, 2016. 7984 b.