MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACHES TO THE STUDY SOME PROBLEMS OF ENGLISH PUNCTUATION

Опубликован 2021-04-29

Как цитировать

Ermetova, J. (2021). SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACHES TO THE STUDY SOME PROBLEMS OF ENGLISH PUNCTUATION . Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1027

Библиографические ссылки

  1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. New York: Cambridge University Press, 2007. 480 p.
  2. Crystal D. The Penguin Dictionary of Language. Second Editionl. Penguin Books, 1999. 391 p. The New Encyclopaedia Britannica: Macropaedia. Volume 29. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1994. 1051 p.
  3. Znaki prepinaniya [Elektronniy resurs] // Izbrannie trudi po obshemu yazikoznaniyu: V 2 t. M.: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1963. T.2. C. 238-239. URL:
  4. http://www.kls.ksu.ru/library.php (data obrasheniya: 8.04.2010). Istrin V.A. Vozniknoveniye i razvitiye pisma. M.: Nauka, 1965. 594 s.
  5. Kobrina N.A. Angliyskaya punktuatsiya. M.: Izd-vo lit-ri na inostr. yazikax, 1961. 118 s.
  6. Koryagina S.M. Stanovleniye italyanskoy punktuatsionnoy sistemi //Yaziki v sovremennom mire: Mejdunar. konf. M.: MGU, 2004. T. 1. S. 250- 260.
  7. Sobol Ye.Yu. Neverbalnie komponenti tekstovoy informatsii (na materiale angliyskoy xudojestvennoy literaturi): Avtoref. dis. : kand. filol. nauk. M.: MGOU, 2009. 20s.
  8. Shapiro A.B. Sovremenniy russkiy yazik: Punktuatsiya. Izd. 2. M.: URSS, 2006. 296 s