MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

VOCABULARY OF KINSHIP IN COMMUNICATION CULTURE (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN, UZBEK AND SPANISH LANGUAGES)

Опубликован 2021-04-29

Как цитировать

Saidxodjayeva М. (2021). VOCABULARY OF KINSHIP IN COMMUNICATION CULTURE (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN, UZBEK AND SPANISH LANGUAGES). Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1022

Библиографические ссылки

  1. Bxatti N. V., Xaritonova Ye. Yu. Osobennosti terminov krovnogo rodstva i svoystva v indoyevropeyskix yazikax (na primere angliyskogo, nemetskogo, russkogo i urdu) // Slovo. Termin. Slovar. Leksikolog: pamyati doktora filologicheskix nauk, professora Yuriya Nikolayevicha Marchuka: sb. st. po materialam Mejdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Moskva, 1–2 marta 2019 g.). – M.: IIU MGOU, 2019. – S. 29-38.
  2. Ismailov I.A. Termini rodstva i svoystva v tyurkskix yazikax. –Tashkent: Fan, 1966. – 150 s.
  3. Kuznetsov A.M. Sopostavitelno-tipologicheskiy analiz terminov krovnogo rodstva v angliyskom, datskom, fransuzskom i ispanskom yazikax: Avtoref. diss. … kand. filol. nauk. – M.: AN SSSR IYA, 1971. – 20 s.
  4. Moiseyev A. I. Termini rodstva v russkom yazike // Filologicheskiye nauki, 1963. – № 3. – S. 120–132.
  5. Morgan L. G. Drevneye obshestvo. – L.: Izdatelstvo instituta narodov Severa SIK SSSR, 1935. – 368 c.
  6. Saribayeva M. Sh. Sistema oboznacheniy rodstva v angliyskom, russkom i kazaxskom yazikax: Avtoref. diss. … kand. filol. nauk. – Alma-Ata, 1991. –31 s.
  7. Trubachyov O. N. Istoriya slavyanskix terminov rodstva i nekotorix drevneyshix terminov obshestvennogo stroya. – M.: Izd-vo AN SSSR, – 213 c.
  8. Evolyutsiya ponyatiya kommunikativnoy kulturi // Yevraziyskiy Soyuz Uchenix. Pedagogicheskiye nauki. // https://euroasia-science.ru/pedagogicheskienauki
  9. Egamnazarov X. X. Termini rodstva i ix funksionalno-semanticheskiye mikrosistemi v uzbekskom i angliyskom yazikax: Avtoref. diss. … kand. filol nauk. – Dushanbe, 2010. – 24 s