MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

THE PRACTICAL IMPORTANCE OF USING THE LMS MOODLE SYSTEM IN LANGUAGE EDUCATION

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • e-learning, mixed education, ICT in language education, LMS, course element, techniques of controlling student knowledge in MOODLE system; Organization of independent work in MOODLE system, interactive lecture, form and methods of Independent Education.
  • elektron ta’lim, aralash ta’lim, til ta’limida AKT, LMS, kurs elementi, MOODLE tizimida talaba bilimini nazorat qilish metodlari; MOODLE tizimida mustaqil ishlarni tashkillashtirish, interaktiv ma’ruza, mustaqil ta’lim shakli va usullari.

Как цитировать

Abduraxmanova М. (2021). THE PRACTICAL IMPORTANCE OF USING THE LMS MOODLE SYSTEM IN LANGUAGE EDUCATION. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1017

Аннотация

Mazkur tadqiqotda aralash ta’limni amalga oshirishda eng
maqbul resurslar to‘plamiga ega bo‘lgan Moodle tizimining afzal jihatlari ilmiy amaliy tahlil qilib chiqilgan. Mazkur ish Oliy o‘quv yurtida til ta’limida aralash
ta’limni tashkil etish jarayoniga bag‘ishlangan bo‘lib elektron muhit va resurslardan
foydalangan holda integratsiyalashgan shaklga o‘tishni amalga oshirishning
didaktik vositasi sifatida aralash ta’lim shaklining salohiyati va imkoniyatlari ko‘rib
chiqiladi. Muallif tizimdagi kurs elementlari misolida Moodle muhitidan
foydalanish imkoniyati va tajribasini yoritib beradi.

Библиографические ссылки

  1. Kostina Ye.V. Model smeshannogo obucheniya (blended learning) i yee ispolzovaniye v prepodavanii inostrannix yazikov // Izvestiya vuzov. Seriya: Gumanitarnie nauki. 2010. №1(2). S.141-144.
  2. Bajenov R.I. Ispolzovaniye sistemi Moodle dlya organizatsii samostoyatelnoy raboti studentov // Jurnal nauchnix publikatsiy aspirantov i doktorantov. 2014. № 3 (93). S. 174-175.
  3. Fomina Antonina Sivrenovna Cmeshannoye obucheniye v vuze: institutsionalniy, organizatsionnotexnologicheskiy i pedagogicheskiy aspekti- Teoriya i praktika obshestvennogo razvitiya 2014, № 21-272 str