MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTIONS OF TRADITIONS AND INNOVATIVE APPROACHES
Section 1

DEVELOPING SYNCHRONICLE TRANSLATION COMPETENCIES

Опубликован 2021-04-29

Ключевые слова

  • sinxron tarjima, ko‘nikma, tarjimon, kontekst.
  • simultaneous translation, skills, translator, context.

Как цитировать

Ergasheva, F. (2021). DEVELOPING SYNCHRONICLE TRANSLATION COMPETENCIES. Конференции, 1(1). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1016

Аннотация

Sinxron tarjima bo‘yicha kasbiy tayyorgarlik doirasidagi
o‘qitishning asosiy maqsadi talabalar tomonidan ingliz tilidan tarjima qilishning
professional ko‘nikmalari, ya’ni o‘zbek tiliga va o‘zbek tilidan ingliz tiliga,
talabalarda professional tarjima kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.
Professional tarjima kompetensiyalarini shakllanishi uchun tillararo,
madaniyatlararo, shaxslararo munosabatlarni amalga oshirishda asosiy
rivojlantiruvchi kuch sifatida talqin qilinadigan va unga samarali ishlashga imkon
beradigan mutaxassisning xarakteristikasidir.

Библиографические ссылки

  1. Komissarov V. N. Teoreticheskiye osnovi metodiki obucheniya perevodu/ V. N, Komissarov. - M..: Rema, 1997.
  2. Linn Visson. Sinxronniy perevod s russkogo na angliyskiy (per. s angl.) / Visson Linn.-M.: R.Valent, 2001.
  3. Chebotarev P. G. Perevod kak sredstvo i predmet obucheniya: nauchnometodicheskoye posobiye/ P. G. Chebotarev. — M.: Visshaya shkola, 2006