CONTEMPORARY APPROACHES AND INTERCULTURAL COMMUNICATIONS IN DEVELOPMENT OF TOURISM ON SILK ROAD
Тезисы конференции

MAHMUD ZAMAHSHARI'S ‘RABIY UL-ABROR’ AS AN IMPORTANT LITERARY SOURCE

Опубликован 2021-02-10

Ключевые слова

  • адабий манба, «илм ал-мухазара», иқтибос, ҳадис, тасниф, панд-насиҳат.
  • literary source, “ilm al-mukhazara”, quotation, hadis, classification, exhortations.

Как цитировать

Turayev, L. (2021). MAHMUD ZAMAHSHARI’S ‘RABIY UL-ABROR’ AS AN IMPORTANT LITERARY SOURCE. Конференции, 1(4). https://doi.org/10.47100/conferences.v1i4.882

Аннотация

Ушбу мақолада Хоразм ўлкасидан чиққан аллома Маҳмуд
Замахшарийнинг дидактик асари бўлган “Рабиъ ул-аброр” асари ҳақида сўз
юритилади. Шунингдек, мазкур мақолада “Рабиъ ул-аброр” асари қайси
услубда, қандай мақсадда ёзилгани тўғрисидаги маълумотлар ҳамда асарда
берилган юксак фазилатга етакловчи баъзи иқтибослар келтирилади.

Библиографические ссылки

  1. Маҳмуд Замахшарий “Рабиъ ул-аброр” асарини чиройли бир боғга ўхшатади.
  2. Маҳмуд Замахшарийнинг “Ал-қистос ал-мустақим фий илм ал-аруз” асари 53 бет. Муҳаққиқ Баҳижа Бакир Ал-Ҳасани, Бағдод. Мактабат ал-Андалус нашриёти 1969 йил.
  3. “Рабиъ ул-аброр” http://www.islamicbook.ws/adab/rbia-alabrar